Ansvarlige investeringer med omtanke

Kapitalforvalteren bag KontoInvest-puljerne, BankInvest, er en af Danmarks førende kapitalforvaltere inden for ansvarlige investeringer.

I 2020 blev BankInvest faktisk kåret til Danmarks bedste til ansvarlige investeringer af det internationale London-baserede finanstidsskift CFI.co.

Her til venstre kan du se lidt om, hvordan vi sikrer os, at dine penge bliver investeret ansvarligt.

Sådan arbejder vi

I BankInvest ønsker vi at arbejde seriøst og målrettet med ansvarlige investeringer, og vi arbejder med ansvarlige investeringer og bæredygtighed på flere niveauer.

I BankInvest tror vi nemlig på, at virksomheder skaber mest værdi ved at drive deres forretning ansvarligt. Vi investerer i flere tusinde virksomheder og i lande verden over. Vi får derfor hjælp fra eksperter, der fungerer som vores øjne og ører, og taler med virksomhederne for os.

BankInvest samarbejder med konsulenthusene MSCI (ESG analyser), Sustainalytics (screening og dialog) og ISS ESG (om at stemme på generalforsamlinger). Derudover deltager BankInvest i forskellige initiativer omkring ansvarlige investeringer inklusiv de FN-støttede Principper for Ansvarlige Investeringer.


Vi holder øje...

Hvis en virksomhed, vi har investeret i har kritisable arbejdsforhold eller problemer med at overholde miljø- og menneskerettigheder, går vi i dialog med ledelsen. Dialog nytter ofte. Ellers sælger vi ud af investeringen.


Vi stemmer...

Vi bruger vores stemmeret på virksomhedernes generalforsamlinger. Som aktionærer – og aktive ejere – er det naturligt for os at forsøge at påvirke ledelsen i den retning, vi ønsker.


Vi fravælger...

Vi fravælger virksomheder, hvor mere end 5% af omsætningen stammer fra kulminedrift (termisk kul) og oliesand. Vi undgår også virksomheder, der producerer kontroversielle våben, som fx klyngevåben og kemiske våben.

BankInvest har tilsluttet sig flere netværk i forlængelse af vores arbejde med ansvarlige investeringer

De FN-støttede Principper for Ansvarlige Investeringer

De FN-støttede Principper for Ansvarlige Investeringer blev grundlagt i april 2006 på initiativ fra den daværende Generalsekretær Kofi Annan. Han inviterede nogle af de største institutionelle investorer og kapitalforvaltere i verden til i fællesskab med FN at udvikle principper for ansvarlige investeringer. I februar 2008 underskrev BankInvest De FN-støttede Principper for Ansvarlige Investeringer (UN PRI).

Der er i alt seks principper, der alle er defineret til at være forenelige med en traditionel investeringstilgang. Principperne gør sig gældende for hele BankInvests investeringsproces. Investeringsfondene i mobil-app'en Darwin er dog undtaget, se note forneden.

Der er en øget bevidsthed blandt BankInvests investorer, konsulenter og andre, der arbejder med investering om, at miljømæssige (environmental, E), sociale forhold (social, S) samt god virksomhedsledelse (Governence, G) alle er dimensioner, der kan påvirke investeringsporteføljernes performance.

FN's Global Compact

BankInvest har siden 2019 støttet FN's Global Compact, som er 10 principper om ansvarlighed inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Montréal Carbon Pledge

Som underskriver af Montréal Carbon Pledge anerkender BankInvest (og en række andre institutionelle investorer verden over) den langsigtede investeringsrisiko forbundet med drivhusgasser, CO2-udledning og klimaforandringer, og forpligter sig til at handle herefter. Det betyder, at BankInvest offentliggør CO2-fodaftrykket for en række afdelinger.

Climate Action 100+

BankInvest har underskrevet Climate Action 100+, et investorsamarbejde, der søger at påvirke de 167 mest CO2-udledende virksomheder i verden, herunder danske A.P. Møller - Mærsk, til at gå mere klimavenlige veje. De 167 virksomheder tegner sig for mere end 2/3-dele (!) af den globale industris CO2-udledning.

Dansif

BankInvest er medlem af og støtter Danish Social Investment Forum (Dansif).

Dansif er et netværk for investorer, konsulenter og andre organisationer, som arbejder med det hurtigt voksende område inden for ansvarlige investeringer. Medlemskabet giver BankInvest adgang til et bredt netværk af medlemmer og muligheden for at præge og opbygge det danske marked.

CDP

BankInvest er medunderskriver af CDP, verdens største investor- og virksomhedssamarbejde indenfor miljødata. CDP er en non-profit organisation, som via dialog arbejder med at indsamle miljødata fra virksomheder, byer og regioner verden over.

Net Zero Asset Managers

BankInvest har tilsluttet sig Net Zero Asset Managers-initiativet, hvor kapitalforvaltere frem mod 2050 forpligter sig til at arbejde for at neutralisere udledningen af drivhusgasser fra de selskaber, man investerer i og fastsætte delmål for udledningerne.”

IIGCC

IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change) er et europæisk netværksforum for institutionelle investorer, der sammen arbejder for en mere bæredygtig og klimavenlig fremtid.